วิธีการเลือกซื้อเวาเชอร์ (How to BUY)
ขั้นตอนที่ 1 :
เลือกแพ็กเกจ ที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม จองล่วงหน้า ด้านล่างสุด
(ในแต่ละโรงแรม จะมีหลายแพ็กเกจให้เลือก สามารถเลือกได้ ตามประเภทเวาเชอร์ ซิลเวอร์ โกลด์ และ แพลทินัม)
ขั้นตอนที่ 2 :
กรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการจอง เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก ห้องพัก และ จำนวนผู้เข้าพัก และกด บันทึก การจองล่วงหน้า
* หลังจากนั้นจะได้เลข การจองล่วงหน้า (Pre Booking Number)
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สถานะการจองได้ ภายใน 1-2 วันทำการโดยกดดูได้ที่เครื่องหมาย “สถานะการจอง”