รายละเอียดการแจกโค้ดส่วนลดเพิ่ม (ON TOP Discount)
1. เป็นเพื่อนกับเราที่ LINE@: @DealDet
2. แจกโค้ดส่วนลดทุกวัน 8 วัน 8 รางวัล ใช้สิทธิ์ได้ 8 ท่านแรกต่อวันเท่านั้น หมดแล้วหมดเลย
3. โค้ดส่วนลดใช้ได้ภายในวันที่แจก ถึง 23:30 น.
4. ใช้ซื้อได้ทั้ง Voucher และ E-Voucher
5. 1 user 1 สิทธิ์ ใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7. เริ่มแจกโค้ดส่วนลดเพิ่ม 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2561